Het College Cnødde, voluit Collegio Nomen Øll Drienerloni Datum est is een onafhankelijk college dat bestaat uit studenten van de Universiteit Twente. In het jaar 1970 is het College ontstaan door een aantal bevriende studenten van de toenmalige Technische Hogeschool Twente. Het gebrek aan gezelligheidsverenigingen in Enschede was de reden voor de toen nog unieke stap om een ‘vereniging’ op te richten. Anders dan bij een vereniging is het echter bij Cnødde niet mogelijk je in te schrijven, je bent een Cnøddiaan die gevraagd deel uit te maken van het College. Op het moment dat het laatste college op de woensdag afliep, begint voor menig Cnøddiaan het echte college. De woensdag borrel wordt vanaf half 6 door Cnøddianen bezocht. Tot het jaar 1998 vond deze borrel plaats in de Bastille, op campus terrein van de Universiteit, te Drienerlo. Gedurende een van de eerste borrels, toen er nog geen officiële naam gekoppeld was aan dit naamloze college vrienden, ontstond er een verhitte discussie die zijn oorsprong vind in het ‘knudde door een rietje’, kwam de naam Het Drienerloosch College Cnødde ter sprake en vrijwel direct de bijbehorende eerder genoemde Latijnse uitwerking hiervan; ‘Het college dat zijn naam dankt aan bier en zijn oorsprong vindt in Drienerlo’. Naast deze wekelijkse borrel op woensdag is Cnødde actief bezig in het oprichten van verenigingen, zowel sport, studie als gezelligheid. Daarnaast wordt er tweemaal in de vijf jaar een galabal voor oud-leden en studerend Enschede georganiseerd. Locaties waar dit unieke galabal in het verleden heeft plaats gevonden zijn onder andere; de Klanderijpassage, het Holland Casino, het Arke Stadion en de Universiteitsbibliotheek van de UT. Het Cnødde gala staat bekend om zijn eigen stijl, sfeer en lengte. Tevens organiseert het College de traditionele optocht van de Campus naar het centrum van de stad. Op de eerste dag van de Kick-In verzamelen zich honderden eerstejaars om zich te begeven richting de stad om de avond voort te zetten in de lokale kroegen. Wat is er meer symbolisch dan dat de Rector Magnificus deze eerstejaars studenten de juiste weg wijst door de eerste meters van deze optocht met het College mee te rijden? Onder het genot van de door Cnødde verstrekte biertjes tijdens deze Cnødde City Tour kunnen eerstejaars hun eerste echte contacten leggen met hun jaar genoten en andere studenten. Het College Cnødde heeft door de jaren heen het structuurloze karakter van de vriendenclub uit het jaar 1970 weten te behouden dit tekent het College om zijn uniekheid. Om dit karakter te behouden en continuïteit van het College te waarborgen worden er elk jaar nieuwe UT-studenten op persoonlijke titel gevraagd deel te nemen aan het inaugurele traject van het Cnødde. Slechts enkelen worden geselecteerd voor deze bijzondere eer. Het College borrelt sinds 1998 met een aantal van gemiddeld vijftien actieve Cnøddianen op woensdag vanaf half zes in Societeit de Gele Kater. Het zou kunnen gebeuren dat er op woensdag zomaar een groep vrienden in gele truien, genietend van hun bier en bitterballen, de sfeer elders komt proeven. Wanneer men dan denkt, dit is net wat teveel rotzooi, bedenk dan het devies dat het College karakteriseert: ‘”Ergert U niet, verwondert U slechts.”