Boerenkool!

Boerenkool 1
Smijten met eten is één van de hoofdactiviteiten in sommige studentenkringen. Afgelopen zaterdag was het de mensa die rond zeven uur in een zwijnestal veranderde, omdat een paar nieuwe leden van het dispuut Cnødde hun ontgroening moesten ondergaan.
De oudere Cnødde-ballen zaten gezamenlijk aan tafels in een speciaal afgezet gedeelte van de mensa. Zij wachtten op gerstenat en voedsel dat door de nieuwelingen, gehuld in regenpak, werd aangevoerd. De maaltijd bestond uit boerenkool, salade, jus en mandarijnen, een waar wapenarsenaal voor werplustigen.
Het door de nieuwelingen opgediende lekkers werd door de ouderen direct gebruikt om de groentjes mee te bekogelen. Na afloop van het gebeuren, dat door mensapersoneel lijdzaam werd gadegeslagen (volgens een mensawoordvoerder kan iedereen –een stuk van – de mensa afhuren en daar rustig met alles gooien als het maar weer op wordt geruimd), gingen de Cnødde-leden ertoe over enkele mensabezoekers lastig te vallen. Na eerst uitgemaakt te zijn voor ‘losers’ werd een groepje natafelaars het doelwit van salade en mandarijnen. Om het goed te maken werd een boerenkoolgroene Cnøddiaan opgedragen zijn excuses aan te beiden “namens Cheiron”(!). Cnødde-leden, groen of niet, zijn dus een beetje kinds in hun gedrag, maar tegelijk ook erg slim. Concurrerende studentenverenigingen krijgen de schuld van een uit de hand gelopen ontgroening in de schoenen geschoven.
Het enge is alleen dat een tegenzet van Cheiron niet uit zal blijven en dat bij de nakende ballenoorlog ongetwijfeld nieuwe burgerslachtoffers zullen vallen. Mensa-eters zijn gewaarschuwd.

Boerenkool 2
Moeders met opgroeiende kinderen ergeren zich tegenwoordig ook al aan het boerenkoolontgroeningsgedrag van de Cnøddianen, zoals twee weken geleden op de achterpagina beschreven. Een bezorgde moeder stuurde een brief naar Dagblad Tubantia waarin zij haar reactie na lezing van het boerenkoolverhaal als volgt verwoordde:
“Toen ik dit las werd ik razend. Kunnen studenten niets anders verzinnen om mee te gooien dan met eten? Terwijl mensen voedselpakken naar andere landen sturen, gooien deze knapen (de zogenaamde etterballen van de UT) met voedsel. Ik vind dat dit eens een keer door de media aan de buitenwereld moet worden bekend gemaakt. Menigeen weet niet wat er op een universiteit gebeurt. En als het er op aankomt, is het allemaal gemeenschapsgeld. Deze knapen krijgen allemaal een beurs. Ze zijn het niet waard. Gooien met eten moest bij wet verboden worden.”
“Ze menen dat ze geleerd zijn, maar ze zijn dom, stom en ook nog kinds. Wanneer zulke knapen in het openbaar hun excuses eens aan zouden bieden, dan pas zijn ze kerels. Ik moest even mijn hart luchten, ik ben een moeder met opgroeiende jongens, die binnenkort hun vervolgopleiding gaan doen.”
Wat een reactie van een boze moeder allemaal niet teweeg kan brengen. Juristen uit de faculteit Bestuurskunde hebben zich onmiddellijk na verschijning van het artikel op de derdegeldstroommarkt gestort, om te kijken wie hun onderzoek naar de mogelijkheden van een wettelijk verbod op het gooien met eten wil sponsoren. Gemikt wordt op boerenkoolproducenten, die hun imago op willen poetsen door zichzelf een sociaal profiel aan te meten. Omzetverlies, doordat balorige ballen minder gebruik zullen maken, schijnen de telers van de groene koolstruik graag op de koop toe te nemen.
Het gooi- en smijtwerk van de Cnøddianen heeft trouwens niet alleen bij de burgerbevolking kwaad bloed gezet. Ook in de kolommen van het Drienerlose voetbalmagazine ‘De Natrapper’ signaleerden wij een bijtende reactie. Nadat de natrappers het UT-Nieuws uitvoerig hebben bedankt voor het citeren van enkele leuke passages uit hun blad, kon de natrapredactie de volgende verzuchtingen niet onderdrukken:
“Sta je verdomme op één pagina met die boerenkolen van Cnødde!”

Boerenkool 3
Als moeder van een studerende zoon wil ik graag reageren op het ingezonden stuk van de krant van 18 januari over het gooien met eten door UT-studenten. Ik ben het met de inzendster op één punt roeren eens: gooien met eten moet verboden zijn en zeer zeker op een universiteit. Maar het gaat me toch een beetje te ver om te suggereren alsof het op elke universiteit een zooitje is en de studenten allemaal dom, stom en kinds zijn.
Onze zoon heeft niet aan de ontgroening meegedaan. Het is toch een vlotte student geworden, met vele vrienden en vriendinnen en dus gezelligheid om hem heen.

BORNE mevr. G.E. Venema

Bronnen: UT nieuws d.d. 11 januari en 25 januari 1990, Tubantia 25 januari 1990